Akribit AB

Hög kvalité, långsiktigt hållbara och kreativa lösningar


Akribit AB är ett byggföretag med en tydlig och etablerad värdegrund där hög kvalitet och goda kundrelationer står i centrum. Företaget grundades 2015 av Boel Hambraeus och Jozef Cichocki efter över 40 år i branschen med egna företag. Vi utför såväl mindre byggnationer och renoveringar som totalentreprenad för större projekt där vi samordnar de olika hantverksgrupper som är involverade.


Vi har ett väl utbyggt samarbete med mycket kompetenta underentreprenörer och leverantörer och använder endast kvalitetsmaterial.


Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar inom Stor-Stockholm och fokuserar på att skapa ett bra och nära samarbete med kunden. Därför genomförs alltid en noggrann genomgång av det planerade projektet innan start för att uppnå kundens önskemål. En viktig del av vårt arbete är att vara lyhörda och sätta ord på vad det är kunden vill ha. Det är vanligt att tillägg eller förändringar uppkommer under byggprocessen och därför är det avgörande för slutresultatet att det hela tiden finns en nära kontakt mellan kunden och oss.


Vi arbetar med och vidarutvecklar ständigt vår miljöpolicy. I alla led arbetar vi för att de resurser vi använder i form av drivmedel, råvaror m.m används så miljömässigt som möjligt och att byggavfall och restprodukter återvinns eller återanvänds.


Vi erbjuder garantier på utfört arbete och har erforderliga entreprenadförsäkringar.

"Under sommaren har Jozef och hans mannar gjort följande på vårt 30-tals hus; bytt plåtfasad till trä inkl målning av hela huset, rivit gammal betongtrapp samt gjutit ny (inkl dränering), rivit gammalt entrétak samt byggt nytt i samma utseende, byggt nytt skärmtak i gammal stil över garageport, byggt stödmur samt stentrappa, byggt friggebod inkl grund, bytt tre fönster inkl foder och fönsterbräda i gammal stil på insidan Vi är mycket nöjda med deras arbete! Budget och tidplanen hölls. Kan verkligen rekommendera dem!"

Anna C

"Vi har låtit Akribit utföra omfattande entreprenadarbeten vid vårt hus och har anlagt en större altan, en uteplats och trappa med skiffer satt i cementbruk samt murar med natursten. Arbetet är mycket hantverkmässigt genomfört och har utan problem klarat ett antal kalla vintrar. Akribit har mycket lång erfarenhet av denna typ av arbete och har också bidragit med kreativa förslag till den slutliga utformningen. Vi är mycket nöjda med resultatet som har gett vårt hus en väsentlig ansiktslyftning​​​​​​​"

Claes R

"Vi är mycket nöjda med det arbete som Akribit utfört hemma hos oss. Det arbete som utfördes var en 40kvm altan i betong som sedan kläddes i skiffer. Sedan gjöt de 3 olika trappor och omplanerade tomten. Sen kom vi på att vi ville ha ett räcke i järn som de fick upp på en dag! De är lätta att kommunicera med och proffsiga i sitt utförande. Toppklass!"

Markus 

"Sedan 1994 har jag drivit en mängd bygg- och renoveringsprojekt med hjälp av olika hantverksföretag. Ett byggföretag har dock under dessa år skiljt ut sig som det särklassigt mest pålitliga och kompetenta och det är Akribit AB. De har visat ett genuint engagemang, bred fackkunskap, noggrannhet och hänsyn. Det sistnämnda är inte minst uppskattat när man har hantverkare i sitt hem. De har hjälpt oss med allt från planering och genomförande av byggjobb, målning, plattsättning, el, vvs, plåtarbeten på tak till markarbeten och planteringar. I många fall har de bidragit till att vi kunnat hålla nere kostnaderna för inköp genom bra kontakter och rabatter. Jag kan därför varmt rekommendera Akribit."

Per, Lidingö